Skip to: site menu | section menu | main content

Currently viewing: Red Stars » Informatie

Contributie 2017-2018

Lid Bedrag in Euro
Nevobo
competitie spelende leden
260,=
Recreanten
competitie spelende leden   
250,=
Niet spelende leden
  
215,=
Leden van 16 en 17 jaar
  
135,=
Introductielid voor 3 maanden
  
50,=
Inschrijfgeld (éénmalig)
  
7,=
Donateurs minimaal
  
15,=

De contributie, inclusief bondsgeld kan eventueel in twee gedeelten betaald worden. Het gehele bedrag of de eerste termijn van 120,= Euro dient betaald te worden in de maand september van het lopende verenigingsjaar. Het resterende gedeelte moet uiterlijk betaald zijn in de maand januari van het betreffende verenigingsjaar.

Het rekeningnummer is NL44 INGB 0000 6306 98 t.n.v. Red Stars, Voorburg.

Het verenigingsjaar loopt van juni t/m mei. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 31 mei bij de ledenadministratie, of bij het bestuur op de Algemene Jaarvergadering van Leden. Bij niet tijdige of onjuiste opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap geeft geen ontheffing van de contributie.