Voor het seizoen 2019-2020 heeft de bond een aantal spelregelwijzigingen doorgevoerd. Niet alles is voor ons relevant. Er zijn bijvoorbeeld dingen veranderd in de regels omtrent invalbeurten. Hieronder vind je een overzicht van de veranderingen waar wij mee te maken gaan krijgen:

  • Bij het serverende team kunnen voorspelers geen opstellingsfout meer maken t.o.v. andere voorspelers, achterspelers kunnen geen opstellingsfout meer maken t.o.v. andere achterspelers. Je kunt alleen nog een opstellingsfout (‘vakfout’) maken door als voorspeler achter je achterspeler te staan en andersom. Ben je bijvoorbeeld linksvoor, dan mag je wel rechts van de midvoor staan, maar niet achter de linksachter. Bij het ontvangende team gelden nog steeds de oude regels!
  • Voor de wedstrijd moeten de opstellingen door de teller en/of scheids genoteerd worden (dat is nieuw als regel, maar gebeurde in de praktijk al).
  • De tweede bal in de rally wordt, als deze met de vingers bovenhands gespeeld wordt én aan de eigen kant van het net blijft, soepel beoordeeld. Dragen of vasthouden blijft fout, maar als er sprake is van kort balcontact en de bal aan je eigen kant blijft, dan hoeft deze bal niet technisch helemaal zuiver gespeeld te worden.

De Nevobo heeft een document gestuurd met alle wijzigingen en toelichting daarop. Lees dat door als je bijvoorbeeld wilt weten wanneer je een bovenhandse bal wel of niet af moet fluiten op techniek.

>>> Pdf met wijzigingen reglementen en spelregels 2019-2020